Vaccinationer

Vaccination bör vara ett väl övervägt beslut 

där risker vägs mot fördelar!

Måste man vaccinera sin hund eller katt?

Det finns ingen lagstiftning som kräver vaccination, annat än rabies vid resor. På Jordbruksverkets hemsida finns all information om vad som gäller för resor med djur. Däremot så kan man bli tvingad om man t.ex. vill gå en kurs eller vara med på utställning eller tävling. Men då är det kurs,- respektive tävlingsanordnaren som kräver det.


Hur ofta och när ska man vaccinera?

Hur ofta man bör vaccinera råder det delade meningar om. Vaccintillverkaren har rekommendationer och tittar man på ett vanligt förekommande vaccin för hundar mot valpsjuka, hepatit och parvovirusinfektion, rekommenderar dom främst en grundvaccination vid 13 veckors ålder och därefter revaccination med 2-3 års intervall. Katter brukar vanligen vaccineras mot kattpest och kattsnuva (Calicivirus,herpes och klamydia) och för ett frekvent använt vaccin rekommenderar  tillverkaren grundvaccination 2 injektioner med 3-4 veckors intervall. Därefter revaccination årligen mot kattsnuva (felint calicivirus och felint herpesvirus) och vart tredje å mot kattpest (felint panleukopenivirus). Vissa veterinärer väljer dock att kalla sina patienter oftare, ibland så ofta som årligen, oavsett vilket vaccin det gäller.


Men i en artikel ur Svensk Veterinärtidning från 2006 kan man läsa att tillförlitliga försök gjorts där internationella experter konstaterar skydd i minst 7 år mot hundens valpsjuka, parvo och HCC. Se länk till artikeln här intill. Förslag gavs också att första vaccinationen ska ges senare i valpens liv, tidigast vid 16 veckors ålder pga att immunisering inte alltid sker när man vacinerar så tidigt. Detta pga att valpen fortfarande bär antikroppar från mamman. Man föreslår hellre regelbundna kontroller hos veterinären där man tittar på djurets hälsa och diskuterar behovet av vaccination för det enskilda djuret. Så svaret på frågan om hur ofta man bör  vaccinera är med andra ord inte entydigt.


Biverkningar

Vacciner är inte riskfria! De kan orsaka biverkningar och vara en utlösande faktor till allvarliga och kroniska sjukdomar. Särskilt eftersom vi tenderar att övervaccinera. Det gäller våra djur i precis lika hög grad som för oss människor.  Vaccin är heller inget garantiskydd mot sjukdomar. Så om man väljer att vaccinera bör det ske efter väl avvägt beslut och inte rutinmässigt. Det kan också vara bra att veta att man kan skydda kroppen och förebygga biverkningar med hjälp av C-vitamin, omega 3 och homeopatisk behandling.Se länklistan till höger för den som vill läsa mer om vaccin och biverkningar.


Registrerade biverkningar finns upptagna i FASS Djurläkemedel. Men långt ifrån alla biverkningar är registrerade. Det är därför viktigt att man kontaktar sin veterinär vid misstanke om symtom som uppstått i samband med eller efter vaccination, för att fler biverkningar ska kunna knytas till ett vaccin och registreras. Tyvärr är det nog dock så att symtom som inte uppkommer precis efter själva injektionstillfället sällan sätts i samband med vaccinationen. Men många djurägare har vittnat om djur som varit friska fram till ett specifikt vaccinationstillfälle och därefter fått problem med t.ex. allergi, mage-, tarm eller autoimmuna sjukdomar.. En del djur bär på genetiska anlag/svagheter, men som ändå med rätt förutsättningar kan leva ett helt liv utan att symtom behöver uppstå. Så även om själva vaccinationen inte i sig har orsakat en sjukdom eller ett symtom, så kan den vara utlösande faktor till att sjukdom bryter ut.


Vaccinera endast 100% friska djur

Vaccinera aldrig någonsin ett djur som inte är vid full hälsa eftersom risken för biverkningar då ökar väsentligt! Be veterinären om en ordentlig undersökning före en vaccination för att säkerställa att djuret är friskt.


Man måste också ha med i beräkningen att en vaccination inte är ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom. Även vaccinerade djur kan insjukna.

Fråga om vacciner


Du kan boka ett samtal

och få information kring vad forskningen, enligt litteraturen, kommit fram till hittils om hundvacciner och dess varaktighet etc. Du kan också få råd kring hur du kan tänka och resonera kring eventuell vaccinering av din hund.


Exempel på frågor vi kan samtala om:

- Måste jag vaccinera min hund?
- Ska jag vaccinera min valpkull innan de flyttar till nya hem? 
- Om jag väljer att vaccinera, när ska jag göra det och hur ofta? 

- Har vacciner biverkningar?

- Är vaccination ett garanterat skydd mot sjukdom?

Länkar om vaccin och vaccinationer


Vaccin och biverkningar

En hemsida med analyser och reportage om vaccin


Vaccinationsintervall

En artikel från Svensk Veterinärtidning nr 1, 2006.


Vaccination av hund och katt i Sverige

En utredning om vacciner från 2003 av

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS)

i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)


FASS Djurläkemedel

Här finns fakta om läkemedel och vacciners innehåll och biverkningar etc.


Jordbruksverket

Information om vilka vaccinationer och annat som gäller för resa med djur.

Var det någon som sa veterinär...?